مسؤ ولیت والدین در تربیت کودک

در این حدیث شریف به مسؤ ولیت پدران در تربیت فرزندان تصریح فرموده است . امام علیه السلام پرورش هاى اخلاقى و ایمانى کودک را از وظایف مسلم مذهبى آنان دانسته و خاطر نشان نموده است که تربیت هاى پسندیده پدران ، مانند اداى یک فریضه مذهبى موجب اجر و پاداش در پیشگاه خداوند است و پرورش هاى ناپسند مانند ترک واجب یا ارتکاب گناه ، پدران را مستحق عقاب و کیفر الهى خواهد کرد. امام صادق علیه السلام فرمود:
(( و تجب للولد على والده ثلاث خصال : اختیاره لوالدته و تحسین اسمه و المبالغة فى تاءدیبه .))(5)
در این حدیث نیز امام صادق علیه السلام مراقبت شدید پدران را در تربیت فرزندان از حقوق واجب آنان دانسته است .
حضرت امام سجاد از پیشگاه پروردگار براى حسن تربیت فرزندان خود استمداد مى کند:
(( و اعنى على تربیتهم و تاءدیبهم و برهم .))(6)
بار خدایا مرا در تربیت و تاءدیب فرزندانم یارى و مدد بفرما.
چه بسیار مادران نادان که فرزندان خود را از دوران کودکى به آداب زشت و رفتار بد پرورش دادند و آنان را براى تمام عمر دچار بدبختى و تیره روزى نمودند.
چه بسیار پدران گناهکار و بى ایمان که به تعالیم دینى و علمى بى اعتنایى کردند و فرزندان خویش را از کودکى به مجالس گناه بردند و در برابر چشم هاى کنجکاو و متجسس آن ها، مرتکب اعمال زشت شدند و اطفال پاک دل را در محیط معصیت پرورش دادند و بعضى با جسارت بیشترى آن ها را به معصیت وادار نمودند.
پدر خائن
در حدود 15 سال قبل ، اواخر شب در ایستگاه اتوبوس به انتظار ماشین ایستاده بودم . چند نفر مسافر دیگر نیز در ایستگاه بودند. بین مسافرین مردى بود که دست طفل شش ساله اى را در دست داشت . طفلک منقلب بود. کنار خیابان استفراغ کرد. یکى از مسافران پرسید: ((طفلت چه مرضى دارد؟)) جواب داد: ((مریض نیست ، امشب او را به مجلس رفقا بردم و به او مشروب دادم !)) چه خیانتى بزرگتر از این است که پدرى به فرزند شش ‍ ساله خود مشروب الکلى بدهد و او را از کودکى بدبخت کند! آیا چنین پدرى نباید معاقب باشد؟! آیا چنین فرزندى حق ندارد پدر ستمگر خود را نفرین نماید؟!
(( قال رسول الله (ص ) یا على لعن الله والدین حملا ولدهما على عقوقهما.))(7)
رسول اکرم به على (ع ) فرمود: لعنت خداى بر پدر و مادرى که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.
کمک به یزدان
پدران و مادران پاک دلى که خود ایمان مذهبى دارند و پاى بند تعالیم آسمانى هستند قادرند فرزندانى شایسته و لایق ، درستکار و صحیح العمل پرورش دهند و آنان را مانند خود امیدوار و متکى به حضرت حق بار آورند.
((کار مادر، مانند نقاشى نیست که زیبایى ها را روى پرده نمایان مى سازد. به کار پیکر تراشى هم که مرمر را حجارى مى کند شباهت ندارد. او مانند نویسنده اى نیست که اندیشه هاى منزّه خود را در قالب الفاظ بریزد، بلکه او وظیفه مند است که با کمک یزدان در یک روان انسانى جلوه اى از الهیت را نمودار سازد.
در این گفتار جمله با کمک یزدان نکته برجسته و پراهمیتى است ، زیرا مادر در لحظاتى که احساس ناتوانى مى کند که اغلب نیازمند مى شود که به قدرتى بالاتر و عالى تر از نیروى خویش اتکا کند.
کوموله سو در کتاب خود، مادرى را مورد بحث قرار داده است که مظهر حقیقتى مى باشد. این استاد تعلیم و تربیت هنگامى که براى تنظیم گزارشى در چهارمین کنگره ازدواج ، مشغول مطالعه بوده است با زنى برخورد مى کند که توانسته بود پس از مرگ همسرش ده فرزند خود را با موفقیت کامل تربیت کند.
))
بین زن و استاد چند پرسش و پاسخ رد و بدل شده است . زن در پاسخ ‌هاى خود از خدا و دعا و خلاصه از ایمان سخن گفته و موفقیت خویش را در تربیت صحیح فرزندان ، مرهون سرمایه هاى ایمانى و معنوى خود دانسته است . در پایان استاد پرسید:
((پس براى فرزندانتان چه کردید؟
کار دیگرى نکردم ... من روى نفس خود کار کردم و یزدان روى آن ها عمل کرد.
بدین گونه این زن تنها زیر نفوذ ایمان و عقیده به تکامل خویش پرداخت ، در حالى که پا به پاى این موجودى که به سوى برترى و معرفت مى رفت یک مربى بى ایراد، آراسته به خصایل و نیروهاى لازم براى ایجاد یک وظیفه خطیر با وى پیش مى آمد.
این زن با روش پسندیده خود در صف کسانى که براى تجلى دادن الهى در روان انسانى با یزدان همکارى مى کنند، به نام خویش جاى شایسته اى باز کرد.
))(8)
پرورش ایمان
در جهان امروز، در دنیایى که بیشتر توجه مردم به شؤ ون مادى معطوف است ، در نظر دانشمندان واقع بین جهان ، پرورش هاى روحانى و ایمانى که منشاء پاکى و فضیلت و سرمایه بزرگ خوشبختى و سعادت است ارزشبسیارى دارد و آنان به چنین تربیت هایى به نظر تکریم و احترام خاصى مى نگرند.
لازم است پدران و مادران جوان به مسؤ ولیت شرعى خویش متوجه باشند و در پرورش ایمان و اخلاق در فرزندان خود کمال جدیت و کوشش را اعمال نمایند و در ضمن تاءمین سلامت جسم و تقویت عقل و علم کودکان ، آنان را افرادى با ایمان و پاک دل ، وظیفه شناس و درست کار تربیت کنند. انجام این وظیفه بزرگ تنها در پرتو دانایى و درستکارى پدر و مادر و مربى طفل میسر است . پرورش کودک یکى از مسائل مهم مذهبى و علمى است . پدر و مادر باید وظایف خود را در تربیت طفل به خوبى فرا گیرند و در مقام عمل به کار بندند تا تربیت خوب و شایسته فرزند خویش نایل شوند.
لازم است مسموعات و مبصرات کودک که از راه گوش و چش وارد مغز او مى شود شدیدا تحت مراقبت قرار گیرند. یک سخن پلید و یک منظره منحرف کننده کافى است فکر طفل را از صراط مستقیم بگرداند و براى همیشه او را بدبخت و آلوده نماید.
((تکنیک تعلیم اخلاق و مذهب خیلى با تعلیم فکرى متفاوت است ، زیرا تشخیص خوب و بد و برخوردارى از تملک نفس و جمال دوستى و خداپرستى با آشنایى به دستور زبان و تاریخ و حساب فرق زیادى دارد. این تعلیم عملى اصول زندگى جز در محیط تربیتى خاصى ممکن نیست . چگونه مى توان چنین محیطى ساخت ؟ در میان انحطاط اخلاقى امروزه این امر تصمیمى بس خطیر است .
توافق محیط اجتماعى با ضروریات تعلیم و تربیت در وهله اول مستلزم تصفیه پر دامنه اى است . سانسور منظم سینماها و رادیو و بستن بسیارى از دانسینگ ها و بارها و میخانه ها و تحوّلى در وضع مطبوعاتى که مورد مطالعه کودکان و جوان قرار مى گیرد از آن جمله است .
معلمین و پدران و مادران عموما حسن نظر دارند ولى اغلب به علت جهل خود خطا مى کنند. بایستى از هم اکنون پدران و مادران آینده را از یک طرف و معلمین فردا را از طرف دیگر با روش صحیح زندگى و تربیت کودک آشنا کرد. پرورش گوسفنندان و پرندگان خیلى از تربیت فرزندان آدمى آسان تر است ، مع هذا کسى که مى خواهد به پرورش چهارپایان بپردازد باید مدتى را در یک قریه یا آموزشگاه کشاورزى تعلیم بگیرد و هیچ فرد عاقلى با مطالعه مجلات و کتاب حساب یا فلسفه ، خود را آماده این کار نمى کند. مع هذا این دیوانگى را امروز دختران جوان ، یعنى مادران فردا مى کنند و بسیارى از آنان چیزى خارج از برنامه درس نمى دانند و با جهل کامل از وظایف زنى ، به آستانه زناشویى پا مى گذارند.
ساختمان بدنى و روانى زن و مرد یکسان نیست . اتخاذ یک قسم روش ‍ تربیتى براى پسران و دختران یک نظریه بى اعتبار قدیمى و باقیمانده اى از دوره ما قبل علمى تاریخ بشریت است .
))(9)
مقصود از بیان این مختصر جلب نظر پدران و مادران به مسؤ ولیت خطیر فرزندان بود. امید است اولیاى اطفال به وظیفه خود توجه نمایند و از خداوند بزرگ در پرورش صحیح کودکان خویش استمداد کنند و آنان را فرزندان صالح و افرادى لایق و شایسته بار آورند.

/ 4 نظر / 31 بازدید
بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345429861.42

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1930049015

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1050291639

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]