عشق و دیگر هیچ

عشق: یعنی دوشت داشتن معشوق و آرزوی رسیدن به وصال معشوق که تمام هست و نیستت در زندگیست و ناگهان در طوفان زندگی و مشکلاتش او را بدون هیچ بدی و بی وفایی از طرف خودت؛ از دست می دهی و تمام دنیا در برابر چشم تیره و تار می شود ولی ناگهان  میبینی که او هم نا خواسته و از روی جبر و یا از روی ناآگاهی از علاقه ئ فرد مورد نظربا کسی دیگر مسیر زندگی را طی می کند وعمری برای رسیدن دوباره به اوباید صبر  کنی؟ ولی میبینی زندگی برای تو طرحی دیگر ریخته است.آیا این هم عشق است یا بی وفایی دنیاست؟یا نه به قول خیلی ها قسمت زندگی این گونه است.

نظر شما در مورد عشق چیست؟

/ 0 نظر / 6 بازدید