آموزش راست کلیک کردن سایت هایی که راست کلیک ممنوع است

در بعضی از سایت ها برای اینکه کسی نتواند لینک آنها رو کپی کنه قفلراست کلیک میزارن بعضی از این قفل ها خطر ناک است و ممکن است بلایی سر سیستم شمابیاورند.پس حتی در سایت هایی که رایت کلیک ممنوع نیست رایت کلیک معمولی نکنید.بااین روش رایت کلیک کنید:

سایت هایی که رایت کلیک ممنوع نیست: کلید چپ و راست را نگه دارید وهمزمان ول کنید.

سایت هایی که رایت کلیلک ممنوع است: کلید راست را نگه دارید پس ازظاهر شدن پیغام در حالی که راست کلیک رو نگه داشتید esc رو بزنید بعد از رفتن پیغامکلیک را ول کنید  منو راست کلیلک ظاهر میشود.(در بیشتر مواقعجواب می دهد)

/ 0 نظر / 7 بازدید